Caradrina clavipalpis (Husfly)

Ingen observasjoner.