Cucullia absinthii (Burothettefly)

Ingen observasjoner.