Diarsia mendica (Skogteglfly)

Ingen observasjoner.