Oligia latruncula (Rettlinjet engfly)

Ingen observasjoner.