Spilarctia lutea (Gul tigerspinner)

Ingen observasjoner.