Mesotype didymata (Hvitveislundmåler)

Ingen observasjoner.