Macaria signaria (Granbuemåler)

Ingen observasjoner.