Venusia cambrica (Rognemåler)

Ingen observasjoner.