Lithophane socia (Brunt kappefly)

Ingen observasjoner.