Electrophaes corylata (Glennemåler)

Ingen observasjoner.