Epinotia trigonella (Bjørkekveldvikler)

Ingen observasjoner.