Endromis versicolora (Vårspinner)

Ingen observasjoner.