Grapholita tenebrosana (Nypefrøvikler)

Ingen observasjoner.