Achlya flavicornis (Vårhalvspinner)

Ingen observasjoner.