Pseudosciaphila branderiana (Ospevikler)

Ingen observasjoner.