Lobophora halterata (Ospetungemåler)

Ingen observasjoner.