Leucania comma (Kommagressfly)

Ingen observasjoner.