Capua vulgana (Skogbåndvikler)

Ingen observasjoner.