Monopis weaverella (Gulflekkreirmøll)

Ingen observasjoner.