Cnephasia asseclana (Spraglet gråvikler)

Ingen observasjoner.