Perconia strigillaria (Lyngheimåler)

Ingen observasjoner.