Sympistis heliophila (Gnistdagfly)

Ingen observasjoner.