Apotomis sauciana (Mørk løvvikler)

Ingen observasjoner.