Eucosma scorzonerana (Grisøreengvikler)

Ingen observasjoner.