Cydia pactolana (Granbarkglansvikler)

Ingen observasjoner.