Entephria polata (Polarbergmåler)

Ingen observasjoner.