Eupithecia cauchiata (Randdvergmåler)

Ingen observasjoner.