Betulaceae (Bjørkefamilien)

Betulaceae (Bjørkefamilien)

Betulaceae (Bjørkefamilien)

Systematikk:

Rike: Planteriket (Plantae)
Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Bjørkefamilien (Betulaceae)

Bjørkefamilien med sine to slekter (bjørk og or) hører til de egentlige rakletrærne som omfatter hassel-, bjørk- og bøkefamilien. Trærne har adskilte hann- og hunnrakler på samme treet (sambu). I raklen sitter 3 blomster innenfor hvert rakleskjell. Nøttefrukten har vinge. Både frø og pollen blir spredt med vinden. De fleste blomstrer før bladene spretter for å rekke pollineringen før bladene kommer i veien.