Rhopalocera (Dagsommerfugler)

Observasjoner per måned

Måned1970–2009201020112012201320142015201620172018201920202021total
Januar130 %
Februar11110 %
Mars1013291266242724821 %
April139501483926114733242249169146 %
Mai56413817820713525310721011898113614215 %
Juni7563234362042103392183072311653221153925 %
Juli7904373453092083543632501623332018112527 %
August459174330329262207300631291192335510019 %
September1156498795210316436322923625 %
Oktober1391120155814871131 %
November11331110 %
Desember111120 %