Rhopalocera (Dagsommerfugler)

Observasjoner per måned

Måned1970–20092010201120122013201420152016201720182019202020212022total
Januar        1  3  0 %
Februar   1 1     11 0 %
Mars10132912662427248261 %
April13950148392611473324224926914636 %
Mai56413817820713525310721011898113614212516 %
Juni756323436204210339218307231165322115448025 %
Juli79043734530920835436325016233320181129 27 %
August4591743303292622073006312911923355100 19 %
September115649879521031643632292367 5 %
Oktober13911 20155814871135 1 %
November1 1  33 111 1 0 %
Desember111   1   2   0 %