Larentiinae

Observasjoner per måned

Måned1970–20092010201120122013201420152016201720182019202020212022total
Januar  11 1     11  0 %
Februar         21   0 %
Mars  117 32 1  1  0 %
April177551373461123714252111972122 %
Mai34016223321820151082317200206193835848 %
Juni76351073930647567019459334225113166336715 %
Juli1588139512797728371200634586440478356421727829 %
August1338123588610271024693148656927929832924615120929 %
September616441372232516449543247151824224386611 %
Oktober385225148147172169163211618142315 4 %
November19782762018272375594  1 %
Desember2885  84 11721 0 %