Epinotia cinereana/nisella

Observasjoner per måned

Måned2007–2009201020112013201420152016201720182019202020212022total
Januar               
Februar               
Mars               
April               
Mai               
Juni               
Juli  1 12 1 11 1119 %
August 4 41416431 21153 %
September3  31241   1  26 %
Oktober    11       2 %
November               
Desember