Nymphalidae (Nymfevinger)

Observasjoner per måned

Måned1970–20092010201120122013201420152016201720182019202020212022total
Januar        1  3  0 %
Februar   1 1     11 0 %
Mars7132011941719226231 %
April7934861716444420221430347286 %
Mai16444566050743059393030247439 %
Juni33812020970731651061361178621546233322 %
Juli4462352281951112132251669517112043573930 %
August283952092191651331884381641632967922 %
September8842825043771152226151967 8 %
Oktober11711 16134912731024 2 %
November1 1  33 1 1 1 0 %
Desember111   1   2   0 %