Heliconiinae (Perlemorvinger)

Observasjoner per måned

Måned1970–20092010201120122013201420152016201720182019202020212022total
Januar                
Februar                
Mars                
April             10 %
Mai12153 4  1563  3 %
Juni7522348122892513243595124 %
Juli12753453730505155316022516847 %
August5724246233627713113281625 %
September   81 31221  22 %
Oktober      1       0 %
November                
Desember