Ennominae

Observasjoner per måned

Måned1970–20092010201120122013201420152016201720182019202020212022total
Januar           1  0 %
Februar191   36 5183 10 %
Mars51312149133304020 117432 %
April147104154342010535311629787994 %
Mai3191482071911874725130014718514513234714 %
Juni5874135503334966912447323052201584577728 %
Juli71780450044055861751940335121131227945332 %
August2023101532881478165482614912258212813 %
September97343921458810650291610512153 %
Oktober1747231463044291215199184 3 %
November87493410617173225 1 1 %
Desember21    21      0 %