Ennominae

Observasjoner per måned

Måned1970–20092010201120122013201420152016201720182019202020212022total
Januar           1  0 %
Februar191   36 5183 10 %
Mars51312149133304020 117432 %
April147104154342010535311629787994 %
Mai3191482071911874725130014718514513234514 %
Juni5874135503334966912447323052201584577228 %
Juli7178045004405586115194033512113122794 32 %
August202310153288147816548261491225821 13 %
September97343921458810650291610512 3 %
Oktober1747231463044291215199184 3 %
November87493410617173225 1 1 %
Desember21    21      0 %