Ectropis crepuscularia (Vårbarkmåler)

Observasjoner per måned

Måned1995–2009201020112012201320142015201620172018201920202021total
Januar               
Februar               
Mars   2 1  1   11 %
April2682912 239423133233 %
Mai17271816372362798151251 %
Juni1105311328821  13 %
Juli2            0 %
August               
September               
Oktober               
November               
Desember