Boloria improba (Dvergperlemorvinge)

Observasjoner per måned

Måned2008total
Januar  
Februar  
Mars  
April  
Mai  
Juni  
Juli1100 %
August  
September  
Oktober  
November  
Desember