Parnassius mnemosyne (Mnemosynesommerfugl)

Observasjoner per måned

Måned20072012201620192020total
Januar  
Februar  
Mars  
April  
Mai  
Juni1132290 %
Juli110 %
August  
September  
Oktober  
November  
Desember