Glaucopsyche alexis (Kløverblåvinge)

Observasjoner per måned

Måned1971–20072010201120122013201420162017201920202022total
Januar             
Februar             
Mars             
April             
Mai1  1 3 11 126 %
Juni214  23611271 %
Juli    1      3 %
August             
September             
Oktober             
November             
Desember