Lycaena helle (Fiolett gullvinge)

Observasjoner per måned

Måned1980–2009201120142022total
Januar      
Februar      
Mars      
April      
Mai      
Juni121171 %
Juli2   29 %
August      
September      
Oktober      
November      
Desember