Issoria lathonia (Sølvkåpe)

Observasjoner per måned

Måned2006–200920122014201520162017201820192020total
Januar           
Februar           
Mars           
April           
Mai41    14112 %
Juni2 1 1113111 %
Juli1   1 322141 %
August3  3 1711432 %
September      21 3 %
Oktober           
November           
Desember