Tortricinae

Observasjoner per måned

Måned1994–2009201020112012201320142015201620172018201920202021total
Januar               
Februar     11   1  0 %
Mars1 530 308911 31 1 %
April212060161339913717488 3 %
Mai341839316466742254830254 %
Juni13210612039872213916571695529611 %
Juli343451459355334553250244188141159269536 %
August2803313243043031635181306667142962628 %
September1651381921112061861719334301516814 %
Oktober2340502843212126225 2 %
November26193 53      0 %
Desember  1          0 %