Hepialus humuli (Spøkelsesroteter)

Observasjoner per måned

Måned1994–20092010201120122013201420152016201720182019202020212022total
Januar                
Februar                
Mars                
April                
Mai          1   1 %
Juni24315576255344 149 %
Juli1914121261657   2 49 %
August1     1   1   2 %
September                
Oktober                
November                
Desember