Cuculliinae

Observasjoner per måned

Måned1970–20092010201120122013201420152016201720182019202020212022total
Januar    111       0 %
Februar3 2 335       0 %
Mars33201548442282012 107145 %
April97105973034414161353370125414 %
Mai15412220456921151511 1 5 %
Juni532421221112 11 %
Juli1612198122271182010 1 3 %
August2098811666114777355282136124 19 %
September3142391851251862482261438169401210 40 %
Oktober1188447396364843212764 11 %
November15617 6196  1  1 2 %
Desember     6        0 %