Agrochola macilenta (Rettlinjet høstfly)

Observasjoner per måned

Måned2006–20092010201120122013201420152016201720182019total
Januar  
Februar  
Mars  
April  
Mai11 %
Juni  
Juli  
August11 %
September5876157343139 %
Oktober12193518101421156 %
November21124 %
Desember