Xanthorhoe

Observasjoner per måned

Måned1979–20092010201120122013201420152016201720182019202020212022total
Januar                
Februar                
Mars           1  0 %
April1 1  9    7  10 %
Mai501225352185839223233161910 %
Juni210123202123130166581407467401532434 %
Juli165251139111111101112805667457151532 %
August12998668895661114624373922121921 %
September71274112524634 12 3 %
Oktober                
November                
Desember