Horisme tersata (Stripemåler)

Observasjoner per måned

Måned1979–2009201020112013201420152016201720182019total
Januar  
Februar  
Mars  
April  
Mai12236327 %
Juni515441581359 %
Juli1132113 %
August12 %
September  
Oktober  
November  
Desember