Xestia sincera (Lyst taigafly)

Observasjoner per måned

Måned2010total
Januar   
Februar   
Mars   
April   
Mai   
Juni   
Juli1100 %
August   
September   
Oktober   
November   
Desember