Scoliopteryx libatrix (Flikfly)

Observasjoner per måned

Måned1993–20092010201120122013201420152016201720182019202020212022total
Januar           1  0 %
Februar11            1 %
Mars1  1          1 %
April7412  9    53 117 %
Mai22710697413877 1344 %
Juni1065171 331 11 17 %
Juli 1   211  1   3 %
August6113122   2  18 %
September41112 31  2   6 %
Oktober  11  1  1    2 %
November                
Desember  1   1   1   1 %