Cucullia absinthii (Burothettefly)

Observasjoner per måned

Måned20072011201520162017total
Januar       
Februar       
Mars       
April       
Mai       
Juni1    8 %
Juli 1 2133 %
August  42158 %
September       
Oktober       
November       
Desember